Kjula Baptistförsamling är en frikyrkoförsamling som bildades 1937 och som har sin samfundstillhörighet inom Evangeliska Frikyrkan.


Församlingen har ett 60-tal medlemmar och uttrycker sin självförståelse på följande sätt: ”Som församling är vi en del av Guds folk. Vi vill ära Gud och genom Jesus göra honom känd, trodd och älskad.”


Vår kyrkolokal finns i Kjula, mellan Eskilstuna och Strängnäs, där också merparten av våra medlemmar bor.  I normala fall firar vi gudstjänst (nästan) varje söndag klockan 10  – men under den pandemi som råder sänder vi via YouYube en andakt varje lördag.


Vi samarbetar mycket med församlingar i Eskilstuna och med Kafjärdens Församling här i bygden.


Här hittar du länken till församlingens andakter

kjulabaptist - YouTube