Tryggt mot framtiden....

Tiden går fort. Dag efter dag försvinner. En del av dem minns man för det som hänt. De flesta bara rusar förbi. Det som varit kan vi inte göra något åt.

Men se framåt. Vad har framtiden i beredskap åt oss. Lite beror det på vad vi redan gjort. Det vi sått får vi också skörda. Det vi sagt till varann bär också frukt. Det vi gjort får komsekvenser. En del kan vi glädjas över, annat ångrar vi och skäms för. men det är som det är.

Eller,.. Kan något förändras? Vilken kraft kan styra om mitt liv från misslyckanden till något posiitivt?

När vi tar emot förlåtelse för gjorda felsteg och misslysckanden förvandlas livet. Förlåtelse är en mäktig kraft som vi inte får glömma bort. Det vi sagt och gjort kan inte tas tillbaka men vi kan öppna för förlåtelsens inverkan på det vi bär på. Förlätelsen har en helande och läkande verkan på hela livet. Det är som att börja om på nytt. Den skapar nytt mod och läker sår. Den öppnar våra ögon för de möjligheter vi inte sett tidigare. Guds förlåtelse i en människas liv ger tro och hopp inför framtiden. Det hoppet sviker oss inte, inte ens inför döden. Det är ett hopp om evigt liv tillsammans inför Guds ansikte i evighet.

Guds välsinelse till dig önskar Rune Onelöv