DECEMBER


 3    10  Adventsgudstjänst, Håkan Persson

             och Inga-Lill Forsén. Adventskaffe.

17    10  En försmak av julen. Grötfest. Andakt.

25     18  Julens Timma. Daniel Viklund m.fl.


      VÄLKOMMEN!