Juni


19  kl 10  Gudstjänst med nattvard, Sjukhuspastor Mattias Gustavsson.

 

Juli


 3  kl 10  Friluftsgudstjänst hos Onelövs i Jäders-Husby, Julia Ekman.

               Medtag fikakorg!

 31 kl 10  Friluftsgudstjänst hos Berglunds i Hälltorp, Håkan Persson.

                Medtag fikakorg!


Bibelläsning och bön tisdagar kl 19.


Varmt välkommen! 

 



 







 

                     



 


                                               


T